EU REACH odredbe

Sprovođenje REACH odredbi kompleksan je zadatak. Mi u NRC-u blisko sarađujemo s Vama i pružamo Vam sve neophodne informacije kako bi se posao valjano uradio.

REACH, propisi EU u pogledu registracije, evaluacije i autorizacije hemikalija, doneti su 2007 godine.  Preusmeravajući teret dokazivanja, REACH stavlja odgovornost za dokazivanje sigurnosti hemijskih supstanci i na proizvođača i na uvoznika. Od njih se zahteva da registruju hemikalije i obezbede sigurno rukovanje proizvodom.

I pre nego sto je REACH stupio na snagu, zaposleni u NRC-u su, u cilju adekvatne pripreme za sve aspekte REACH-a ‒ posebno za aspekt komunikacije duž lanca snabdevanja ‒ pohađali treninge u okviru firme  i eksterno organizovane treninge. Uz to, NRC je formirao REACH projektni tim, sačinjen od predstavnika Upravnog odbora i svih poslovnih jedinica, kao i predstavnika službi Kvaliteta i bezbednosti upravljanja, Logistike i IT-a. Podrobnije informacije i podrška obezbeđeni su u NRC-ovoj REACH brošuri, koju možete preuzeti sa naše Početne strane, u PDF formatu.

Osim toga, u magazinu naše kompanije tradetrends redovno objavljujemo ažurirane podatke u pogledu trenutnog statusa REACH i GHS odredbi.

Kontakt za menadžment Kvaliteta i bezbednosti  | REACH:

Reinhard Friedek
Tel.: +49 (40) 36 87-350, reinhard.friedek(at)nrc.de
Kajen 2, 20459 Hamburg, Nemačka