Zakon o hemikalijama

Pridržavamo se svih zakonskih regulativa o hemikalijama, a koje je usvojila i donela Evropska unija propisima o hemikalijama.