Pakovanja, smese – mi obezbeđujemo individualna rešenja

Mi se bavimo Vašim individualnim potrebama i nudimo maksimalan stepen fleksibilnosti.

Možemo da se pobrinemo za punjenje i flaširanje materijala koje naša kompanija distribuira, bilo da su u čvrstom ili tečnom stanju. Koristeći kompjuterski kontrolisan sistem i za tečne i za rasute supstance, možemo upravljati prepakivanjem velikih kontejnera u manje jedinice, i obrnuto.

Van uobičajenih usluga prepakivanja, u poziciji smo da, radi stvaranja smeša prema individualnoj potrebi kupca, pravimo smeše od sirovina koje nudimo, menjajući koncentraciju proizvoda prema potrebi Vašeg posla. Kada je u pitanju strateško donošenje odluka, zadovoljstvo nam je da zajedno sa našim kupcima razvijamo praktičan koncept, okrenut budućnosti.