Oleochemicals & Lubricants

Prirodno – obnovljivo – raznovrsno

Naš odabir sintetičkih procesnih ulja se lepo slaže sa našim materijalima od prirodnih ulja i masti, njihovim derivatima i našom ponudom različitih aditiva za upotrebu u mazivima i raznovrsnim drugim industrijskim primenama.

Oleo-hemijske sirovine, na biljnoj i životinjskoj osnovi, su ključni sastojci u formulacijama. Masne kiseline, estri masnih kiselina i amini se koriste zajedno sa baznim uljima, plastifikatorima, mazivima i rastvaračima, u različitim aplikacijama.

Osim sirovina na bazi ulja i masti, naš portfolio je upotpunjen nizom različitih hemijskih aditiva koji se koriste za modifikaciju maziva i u drugim formulacijama.