Naša filijala u Portugalu: Neoquímica S.A.

Portugalski distributer hemikalijama Neoquímica S.A, osnovan je 1978 godine, a od 2015 je filijala NRC grupe. Sedište firme se nalazi u Carregad-u, nedaleko od glavnog grada Lisabona. Njegovih pet poslovnih jedinica (Industrija boja i premaza, lepkova i zaptivnih masa i građevinska industrija, Hemijska industrija, Prehrambena industrija, Poljoprivreda, Ugostiteljstvo i oprema), sa visoko-kvalifikovanim i iskusnim osobljem, pruža kupcima tehničku podršku, kao i kreativna, ekonomična i praktična rešenja. Neoquímica S.A. ima obiman portfolio kojim pokriva čitavo portugalsko tržište.