Mi smo deo stogodišnje istorije

Kompanija Nordmann, Rassmann d.o.o. je osnovana 2007. godine u Beogradu, kao filijala kompanije Nordmann, Rassmann GmbH.

Matična kompanija u Hamburgu, čija istorija seže do 1912. godine, umnogome je zaslužna za današnje stanje naše kompanije. Danas, Nordmann, Rassmann d.o.o. ima istu organizacionu strukturu kao matična kompanija, što mu omogućava da u potpunosti iskoristi sinergiju i podršku internacionalne grupe.

1912: Edvard Nordman i Fric Rasman u Hamburgu su osnovali Nordmann, Rassmann (NRC) kao međunarodno trgovinsko preduzeće za trgovinu prirodnim kaučukom

1949: Početak distribucije hemikalija

1991: Počinje osnivanje filijala u Centralnoj i Istočnoj Evropi

2007: Nordmann, Rassmann d.o.o. je osnovan kao član NRC grupe

2012: Stogodišnjica rada NRC proslavljena u Hamburgu

2013: Sticanje većinskog dela u kompanijama Jointec S.r.l. iz Milana, Italija i Copci-Metamine S.A.S iz Annecy-le-Vieux, Francuska

2015: NRC postaje vlasnik kompanije Neoquímica S.A., Carregado, Portugal

2016: Osnivanje Nordmann, Rassmann Turkey Dis Ticaret A.S, kao novog člana NRC grupe