NRC-ov kodeks ponašanja

Usvojili smo pravila ponašanja u kojima se stiču naša posvećenost poštovanju zakona svake zemlje u kojoj poslujemo i naša usmerenost na etičko ponašanje.

Ove smernice ponašanja su definisane u NRC-ovom Kodeksu ponašanja. Obavezujuće su za sve zaposlene u NRC Grupi, i u isto vreme predstavljaju garanciju dobrog poslovanja našim partnerima.

NRC-ov Kodeks ponašanja:

  • Poštovanje zakona i pravnog sistema
  • Poštena konkurencija
  • Zabrana korupcije i podmićivanja
  • Poštovanje osnovnih ljudskih prava zaposlenih
  • Zabrana prinudnog rada i rada dece
  • Zaštita zdravlja, bezbednosti i zaštita životne sredine
  • Poverljivo rukovanje informacijama/zaštita podataka
  • Izbegavanje konflikta između poslovnog i privatnog interesa