Izvan granica: jaka međunarodna grupa

NRC grupa je uspešna zahvaljujući svojim filijalama u Evropi, Aziji i Severnoj Americi. Napredujemo zahvaljujući bliskim, direktnim partnerstvima koja smo izgradili.

Na svakoj od naših 26 lokacija, mi ćemo raditi na tome da ispunimo Vaše potrebe. Naši proizvodi su dostupni na međunarodnom nivou a jedinstvene usluge NRC grupe, uključujući i sveobuhvatne logističke usluge, obezbeđujemo na svakom mestu. Istovremeno, možete se osloniti na naše industrijske timove koji će Vam pomoći svojom tehničkom ekspertizom - bez obzira na vrstu pitanja i zemlju iz koje ste.